Περιουσιακό Στοιχείο Χρόνος Λήξης (GMT) Τιμή Λήξης Bid Ask